classiera loader

Description

Ai là con ông Trần Nguyên An, mẹ là bà Hồ Thị Bụi, trước 1975 có khách sạn Moden ở đường Bạch Đằng, Đà Nẵng.

Liên hệ bà Thi Lê:
657-334-5866 / 571-284-0333
Tags :

Related ads