classiera loader

Description

Chạy xe rớt mất 1 cặp da màu đỏ, có 2 quai xách, có nhiều giấy tờ quan trọng. Giữa đường Yockey và Newland, TP. Westminster.

Ai nhặt được xin đem đến địa chỉ: 14856 Starboard St., Garden Grove, CA 92843. Xin hậu tạ $20.

Phone: 714-595-2774

Tags :

Related ads