classiera loader

Description

Tìm bạn tên Ngô Hoàng Minh, khoảng 42 tuổi. Trước sống tại đường Yersin, Quận 1, Sài Gòn. Làm việc trong quân lực Hoa Kì, hiện sống tại San Jose-CA. Ai biết thông tin làm ơn liên lạc Thế Anh số phone: +1657-335-7887.

Chân thành cám ơn và hậu tạ!

Tags :

Related ads