classiera loader

Description

Muốn mở tiệm bán sỉ và lẻ, COMMERCIAL FOR LEASE gần tiệm Hột Vịt Lộn Long An, 15131 #A – 1,500 sqft và 15141 – 1,400 sqft Không trả triple net, Weststate St., Westminster, CA 92683.

Gọi Huỳnh Kia:

714-767-5488 / 714-767-5488

 

Tags :

Related ads