classiera loader

Thông Tin Và Qui Định Đăng Rao Vặt Miễn Phí

* Quý khách hàng sẽ được đăng rao vặt trên trang web của Đài SET và sẽ được đọc bắt đầu vào lúc 07:45pm ngày thứ sáu hàng tuần

  • Mỗi mẫu rao vặt được giới hạn trong vòng 30 chữ
  • Quá số lượng chữ qui định sẽ charge thêm 10 cent/chữ.
  • Đăng thêm hình: $2/hình
  • Đăng thêm video: $5/clip (20 giây dưới 1MB)
  • Chúng tôi có thể không nhận đăng những rao vặt nội dung không rõ ràng (không cần nêu lý do)

* Quý khách hàng có thể xem và đăng rao vặt của mình trong website rao vặt của SET bằng điện thoại, máy tính trên tất cả các tiểu bang nước Mỹ.

* Quý khách hàng có thể xem trên tivi Đài SET với các băng tầng sau:

  • Băng tầng 14.3 và 57.11: miền Nam California
  • Băng tầng 16.11: miền Bắc California, San Jose
  • Băng tầng 27.2: tại Houston, Texas

Giờ phát sóng
RAO VẶT ĐÀI SET

* SET1:
(BẰNG TẦNG 14.3)
* SET2:
(BĂNG TẦNG 57.11)
– Thứ 2      :   3:15pm
– Thứ 3      :   8:15pm
– Thứ 4      :   4:00pm
– Thứ 5      :   8:15pm
– Chủ nhật :   6:45pm
– Thứ 2 :   7:45pm
– Thứ 4 :   7:45pm
– Thứ 5 :   3:15pm
– Thứ 6 :   7:45pm
Hoặc theo dõi qua kênh
Youtube: Saigon
Entertainment Television