classiera loader

Description

10212 Westminster Ave., Unit 106, Garden Grove, CA 92843

(Trong khu Rex Plaza, xéo bò 7 món Ánh Hồng)

Số điện thoại: 714-638-4105

714-548-1739 (cell phone)

Mở cửa từ thứ hai đến Chủ Nhật, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ tối

Chuyên làm tóc các kiểu, facial, waxing, skin care, make up, up-do (bới đầu), xâm lông mày.

Thợ chuyên nghiệp, phục vụ tận tình, chu đáo.

Chủ nhân kính mời!

Tags :

Related ads