classiera loader

SANG TIỆM NAIL

hadmin
hadmin

Member Since Tháng Năm 24, 2019

see all ads
 
Share ad:

Description

Tiệm nails 2000 sf, hoạt động trên 32 năm. Muốn nghỉ về hưu. Khu rất sang. ở El Cerrito California. Income cao, 9 bàn, 8 ghế $215 ngàn USD. Có thể thương lượng. Xin liên lạc Uyên 510-919-3801 hay email: uluuwong@gmail.com Cảm ơn

Tags :

Related ads