classiera loader

Description

Nhà có phòng cho thuê ở Midway City. Bao gas, điện, nước. Lối đi chung. Cho nấu ăn. Ở như gia đình.

L/L: cô Thi 714-705-3988 / chú Chính 714-705-3994

Tags :

Related ads