classiera loader

Description

Mobile home góc First – Euclid, yên tĩnh. Dư phòng lớn, sạch mới cho share. Cần người có job. ưu tiên nữ độc thân, du học sinh, ở lâu dài. No pets, alcohol, smoking, cooking. (Khách không ngủ qua đêm). $500/phòng + deposit $500. Bao giặt sấy.

L/L: 949-590-9190 / 714-815-7033

Tags :

Related ads