classiera loader

Description

Đại Nhạc Hội Cảm ơn anh người thương binh VNCH Kỳ 19
sẽ được tổ chức ở Westminster Mall ( 1025 Westminster mall, CA 92683)
vào ngày chủ nhật 29/8/2021 lúc 11h .Vé vô cửa đồng hạn $10
sẽ được phát hành trên SET TV, hệ thống media Vien Thao; Viet thao Directv, Quê Hương media, Radio/ TV Viet Today TV, comcast cable 174
Mọi liên lạc gọi 714-837-5998 & 888-754-8899 , 714-371-7967
Tags :

Related ads