classiera loader

Description

  • Con là Mỹ lai sinh khoảng tháng 3/1972 trên đường chạy giặc tại Tân Khai, Hớn Quản, Sông Bé.
  • Mẹ tên Gái (Gái đen) làm ở Sở Mỹ Đắc Nik Bình Long, dì 3 Cúc (chạy giặc cùng mẹ), Cậu 5 Long và mợ (xưa có thời gian bán cá ở Rừng Lá, Xuân Lộc, Đồng Nai), Bà Ngoại tên An (ba An) làm xưởng mủ Quản Lợi, Bà ngoại An có em gái là bà tư Thạch.
  • Trên đường mẹ Gái và dì Cúc chạy giặc năm 1972 từ Bình Long xuống Bình Dương, con thất lạc mẹ ở trại tiếp cư Phú Văn, Sân Banh Gò Đậu, Sông Bé (cuộc sống khó khăn, mẹ Gái cho con người khác nuôi dùm).
  • Con có nghe tin mẹ Gái và dì 3 Cúc năm 1975 chạy giặc ra Nha Trang, mẹ Gái bị tai nạn cụt 1 cánh tay.
  • Quý bà con ai có thông tin xin giúp đỡ.
  • Con trai Mỹ lai mẹ đang sinh sống tại: Ngã 3 ấp 6, xã Vĩnh tân, Tân Uyên, Bình Dương.

L/L: 0975-782-009.

Mong tin mẹ Gái, dì 3 Cúc, cậu 5 Long, bà ngoại Ba An, dì tư Thạch.

Tags :

Related ads