classiera loader

Description

CHIÊM TINH GIA LĨNH MAI

Bùa lỗ bang và Bùa xiêm cột vợ chồng hạnh phúc lại vĩnh viễn, kéo người tình bỏ đi quay về. Cho con cái nghe lời lo học hành, xa bạn xấu. Giúp phép kéo khách vào làm ăn ế ẩm tiệm: Nails, Restaurant, Bán tiệm, Sang tiệm lẹ làng, phong thủy nhà ở.

L/L: Cell 714-548-6538, 714-890-7098 (Xin gọi lấy hẹn)
Tags :

Related ads