classiera loader

Description

Tiệm tóc Phuong Lien 2 ở vùng Garden Grove (giữa Beach và Dale). Cần thợ 3 ngày cuối tuần: thứ 6, 7, Chủ Nhật. Cần có kinh nghiệm vài năm, bao lương. Cần thợ hiền lành.

L/L: (714) 583-8170
Tags :

Related ads