classiera loader

Description

Cần bán tiệm nails vùng biển, khu shopping. Có 5 ghế spa, 4 bàn, 1 phòng wax. Cách Bolsa 2 tiếng. Chủ retire, cần bán giá rẻ. $50,000. Có cho finance nếu good credit.

Call: 805-689-3173

Tags :

Related ads