classiera loader

Description

BÁC SĨ KHẢI ĐỖ

Chuyên Khoa Nội Thương (tiểu đường, cao huyết áp, hư thận). Kinh nghiệm trên 35 năm.

Nhận tất cả bảo hiểm Medical – Medicare và PPO. Rất tận tâm với bệnh nhân tuổi từ 16 – 100.

Địa chỉ phòng mạch: 9880 Central Ave., Montclair, CA 91763.

Thứ Hai tới Thứ Sáu, 8am-5pm.

Xin gọi Tiffany Nguyen để lấy hẹn.

ĐT: 909-621-3012

Tags :

Related ads